Αναζήτηση:  

Fino


Ο καλόγηρος FINO έχει μεταλλικό σκελετό επιχρωμιομένο ή ηλεκτροστατικά βαμμένο. Διαθέτει 10 άγκυστρα μοιρασμένα σε 2 επίπεδα. Στο κάτω μέρος του σκελετού είναι προσαρμοσμένη ειδική πλαστική υποδοχή για την στήριξη της ομπρέλας. Η βάση του καλόγηρου είναι πολυαμυδική με ειδική υποδοχή για την στήριξη της ομπρέλας και των ομβρίων υδάτων.
 
An EXACT e-business solutions project